Eximbank phát hành thêm 01 loại thẻ tín dụng quốc tế

Hỗ trợ vay vốn miễn phí Hotline: 09.6789.5979 - 0981.111.839

 

Tin tức | Tin Tài chính - Ngân hàng | Thẻ ngân hàng

Eximbank phát hành thêm 01 loại thẻ tín dụng quốc tế


Ngày 18/02/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 823/NHNN-TT xác nhận đăng ký các loại thẻ ngân hàng cho Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank).

Thẻ tín dụng eximbank

Theo đó, NHNN xác nhận Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam đã đăng ký phát hành thêm 01 loại thẻ tín dụng quốc tế (Thẻ tín dụng quốc tế Eximbank UEFA Champions League MasterCard hạng chuẩn) tại NHNN theo mẫu với các chức năng, tiện ích đi kèm được nêu tại Giấy đăng ký thẻ ngân hàng của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.

NHNN yêu cầu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thực hiện đúng theo các quy định tại Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/5/2007 của Thống đốc NHNN.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam phải tuân thủ quy định về các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử, quy định về việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng và quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet

Hỗ trợ vay tiền ngân hàng


Mr Tú: 09.6789.5979
Skype: hotrovaytien
Email: vayvonbankvn@gmail.com
Website: hotrovaytiennganhang.com

dang ký vay