NHNN xác nhận đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của FECredit

Hỗ trợ vay vốn miễn phí Hotline: 09.6789.5979 - 0981.111.839

 

Tin tức | Tin Tài chính - Ngân hàng

NHNN xác nhận đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của FECredit


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản xác nhận đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

Vay vốn FE

Theo đó, NHNN xác nhận việc đăng ký đối với nội dung sửa đổi Điều lệ của FECredit đính kèm công văn số 2382/VP HĐTV-FC.17 ngày 15/8/2017 (đã được Hội đồng thành viên FECredit thông qua theo Nghị quyết số 13/NQ-VPHĐTV.17 ngày 10/8/2017).

FECredit hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Điều lệ, đảm bảo không được trái với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp Điều lệ có các nội dung trái với quy định của pháp luật, FECredit có trách nhiệm kịp thời sửa đổi, bổ sung các điều, khoản này đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của FECredit phải được đăng ký tại NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền của FECredit thông qua.

Hỗ trợ vay tiền ngân hàng


Mr Tú: 09.6789.5979
Skype: hotrovaytien
Email: vayvonbankvn@gmail.com
Website: hotrovaytiennganhang.com

dang ký vay