Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Nam A Bank

Hỗ trợ vay vốn miễn phí Hotline: 09.6789.5979 - 0981.111.839

 

Tin tức | Tin Tài chính - Ngân hàng

Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Nam A Bank


Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Nam A Bank - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản về việc xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản về việc xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank).

Vay vốn nam á bank

Theo đó, NHNN xác nhận việc đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đề nghị của NAB tại văn bản số 147/2017/HĐQT-NHNA ngày 10/5/2017, được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 ngày 28/4/2017 của Nam A Bank.

Nam A Bank hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đảm bảo không được trái với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định khác có liên quan.

Trường hợp Điều lệ có các nội dung trái với quy định của pháp luật, Nam A Bank có trách nhiệm kịp thời sửa đổi, bổ sung các điều, khoản này đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của NAB phải được đăng ký tại NHNN trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền của Nam A Bank thông qua.

Hỗ trợ vay tiền ngân hàng


Mr Tú: 09.6789.5979
Skype: hotrovaytien
Email: vayvonbankvn@gmail.com
Website: hotrovaytiennganhang.com

dang ký vay