Sacombank hạ quyết tâm thực hiện mục tiêu

Hỗ trợ vay vốn miễn phí Hotline: 09.6789.5979

 

Tin tức | Tin Tài chính - Ngân hàng

Sacombank hạ quyết tâm thực hiện mục tiêu


Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Sacombank) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, đồng thời triển khai các nhiệm vụ nhằm tăng tốc để sớm hoàn thành kế hoạch cả năm 2017.

sacombank

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động kinh doanh của Sacombank có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng tài sản đạt 352.683 tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm. Cho vay khách hàng và huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư lần lượt đạt 212.538 tỷ đồng và 317.491 tỷ đồng, tăng 10,1% và 9,7% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 428 tỷ đồng, tăng 70,4% so với cùng kỳ 2016.

Số lượng khách hàng đạt gần 4 triệu, tăng khoảng 10% so với đầu năm. Đặc biệt, thu dịch vụ có sự tăng trưởng nổi bật, đạt 727 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ, chiếm 23,4% tổng thu nhập. Trong đó, nguồn thu từ dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử... ở mức cao và tăng trưởng ổn định.

Song song với hoạt động cho vay, Sacombank chú trọng đến công tác kiểm soát chất lượng tín dụng, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, nợ bán VAMC và tài sản tồn đọng trên cơ sở đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm, Sacombank đã tự xử lý được 845 tỷ đồng nợ xấu, thu hồi 247 tỷ nợ bán VAMC. Đối với tài sản nhận cấn trừ nợ, gán nợ, Sacombank cũng đã xử lý và thu hồi 1.039 tỷ đồng, giảm dần các khoản phải thu, giảm 4,5% so đầu năm.

Đánh giá cao kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT cũng chia sẻ đến gần 350 lãnh đạo cốt cán trên toàn hệ thống (trong và ngoài nước) của Sacombank về những định hướng lớn của Ngân hàng trong việc thực hiện Đề án tái cơ cấu. Theo đó, tái cấu trúc tổ chức, con người đảm bảo tính xây dựng - kế thừa, lấy sự ổn định hệ thống làm trọng tâm. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh doanh trên cơ sở phát huy cho được thế mạnh nội tại của Sacombank về mạng lưới, con người, thương hiệu, sản phẩm, chiến lược kinh doanh. Đồng thời, tái sắp xếp lại hoạt động của mạng lưới giao dịch và các Công ty con và Ngân hàng con theo định hướng chiến lược lấy phát triển nông thôn để hỗ trợ thành thị…

Ngoài ra, ông Dương Công Minh cũng quyết liệt đặt mục tiêu và định hướng giải pháp xử lý nợ xấu cho toàn hệ thống Sacombank đến cuối năm 2017 phải đảm bảo xử lý 20.000 tỷ đồng nợ xấu. Đặc biệt, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ CBNV, HĐQT Sacombank thông qua cơ chế thưởng theo kết quả kinh doanh cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc, cũng như “thưởng nóng” 1 tháng lương cơ bản và nâng cao chính sách lương, phúc lợi cho hơn 17.000 CBNV trong toàn hệ thống từ tháng 7/2017.

Bên cạnh định hướng chiến lược của HĐQT, tại Hội nghị sơ kết, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – Quyền Tổng giám đốc Sacombank cũng nêu ra những giải pháp, chương trình, cơ chế, chính sách của Ban điều hành đang và sẽ triển khai thời gian tới để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh, Phòng giao dịch và Công ty con, Ngân hàng con. Các chương trình, kế hoạch được thảo luận để xác định rõ mục tiêu, giải pháp và tiến độ thực hiện rõ ràng, cụ thể, giúp cho các đơn vị nghiệp vụ tại Hội sở cũng như hệ thống nắm rõ nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phải đảm bảo hoàn thành trong 6 tháng cuối năm và năm 2017.

Đồng thời, nhằm đưa hoạt động của Sacombank 6 tháng cuối năm 2017 và trong những năm sắp tới phát triển vững mạnh nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu an toàn - hiệu quả - bền vững,

 Ông Trần Minh Triết – Trưởng Ban kiểm soát Sacombank cam kết, Ban kiểm soát và hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ Sacombank sẽ đẩy mạnh hơn trong thời gian tới, đảm bảo hỗ trợ cho tiến trình thực hiện Đề án tái cơ cấu Sacombank sớm hoàn thành. Đẩy mạnh phát triển kinh doanh luôn song hành với việc tăng cường hệ thống quản trị rủi ro, đảm bảo thanh khoản, xử lý nợ xấu đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt, cùng với những quyết sách đã được hoạch định, chiến lược phát triển Sacombank thời gian tới còn được kết tụ những đường lối, chính sách và kinh nghiệm quản trị điều hành chuẩn mực của các Lãnh đạo đến từ Vietcombank.

Hỗ trợ vay tiền ngân hàng


Mr Tú: 09.6789.5979
Skype: hotrovaytien
Email: vayvonbankvn@gmail.com
Website: hotrovaytiennganhang.com

dang ký vay