Vay vốn ACB

Hỗ trợ vay vốn miễn phí Hotline: 09.6789.5979

 

Vay vốn ACB

Ngân hàng ACB cho vay tiêu dùng , cho vay mua nhà , cho vay kinh doanh. Vay vốn tín chấp acb không cần tài sản đảm bảo

Vay vốn ACB

Sản phẩm cho vay ngân hàng ACB

Vay tiêu dùng ACB
Vay tiêu dùng tín chấp
Vay tiêu dùng thế chấp
Vay cầm cố thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá
Vay mua xe ô tô
Vay thấu chi tài khoản
Vay du học

Vay mua nhà
Vay mua nhà - đất
Vay xây dựng - sửa chữa nhà
Vay mua căn hộ dự án

Vay kinh doanh
Vay hỗ trợ vốn kinh doanh
Vay đầu tư tài sản cố định
Vay bổ sung vốn lưu động
Vay bổ sung vốn lưu động (thấu chi)
Vay vốn chăm sóc cà phê

Tính đến 15/12/2014, ACB có 346 chi nhánh và phòng giao dịch đang hoạt động tại 47 tỉnh thành trong cả nước. Tính theo số lượng chi nhánh và phòng giao dịch và tỷ trọng đóng góp của mỗi khu vực vào tổng lợi nhuận Ngân hàng, thì Thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông Nam bộ và vùng đồng bằng Sông Hồng là các thị trường trọng yếu của Ngân hàng.

Ngành nghề kinh doanh Ngân hàng ACB

- Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác
- Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;
- Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá;
- Hùn vốn và liên doanh theo luật định;
- Dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng, thực hiện kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc và thanh toán quốc tế, huy động các loại vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép;
- Hoạt động bao thanh toán; đại lý bảo hiểm;
- Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính
- Kinh doanh chứng khoán
- Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán
- Lưu ký, tư vấn tài chính doanh nghiệp và bảo lãnh phát hành
- Các dịch vụ về quản lý quỹ đầu tư và khai thác tài sản, và cung cấp các dịch vụ ngân hàng khác

 

Hỗ trợ vay tiền ngân hàng


Ms Thu: 0967895979
Skype: hotrovaytien
Email: vayvonbankvn@gmail.com
Website: hotrovaytiennganhang.com

dang ký vay

Tin liên quan